Početna      Prstenje od belog zlata      Prstenje od žutog zlata      Tuti Fruti prstenje      Otkup zlata      Kontakt

VERENIČKO PRSTENJE OD BELOG ZLATA

Korekcija prstena BESPALTNA!!!Širina: 0
Težina: 3.95 gr
Cena: 19750 RSD


Širina: 0
Težina: 4.52 gr
Cena: 22600 RSD


Širina: 0
Težina: 4.29 gr
Cena: 21450 RSD


Širina: 0
Težina: 4.57 gr
Cena: 22850 RSD


Širina: 0
Težina: 3.39 gr
Cena: 16950 RSD


Širina: 0
Težina: 4.81 gr
Cena: 24050 RSD


Širina: 0
Težina: 4.03 gr
Cena: 20150 RSD


Širina: 0
Težina: 4.87 gr
Cena: 24350 RSD


Širina: 0
Težina: 5.7 gr
Cena: 28500 RSD


Širina: 0
Težina: 5.7 gr
Cena: 28500 RSD


Širina: 0
Težina: 3.57 gr
Cena: 17850 RSD


Širina: 0
Težina: 3.30 gr
Cena: 16500 RSD


Širina: 0
Težina: 3.12 gr
Cena: 15600 RSD


Širina: 0
Težina: 2.25 gr
Cena: 11250 RSD


Širina: 0
Težina: 3.31 gr
Cena: 16550 RSD


Širina: 0
Težina: 5.13 gr
Cena: 25650 RSD


Širina: 0
Težina: 4.05 gr
Cena: 20250 RSD


Širina: 0
Težina: 2.84 gr
Cena: 14200 RSD


Širina: 0
Težina: 3.86 gr
Cena: 19300 RSD


Širina: 0
Težina: 2.93 gr
Cena: 14650 RSD


Širina: 0
Težina: 2.86 gr
Cena: 14300 RSD


Širina: 0
Težina: 3.57 gr
Cena: 17850 RSD


Širina: 0
Težina: 3.58 gr
Cena: 17900 RSD


Širina: 0
Težina: 3.06 gr
Cena: 15300 RSD


Širina: 0
Težina: 3.67 gr
Cena: 18350 RSD


Širina: 0
Težina: 3.58 gr
Cena: 17900 RSD


Širina: 0
Težina: 3 gr
Cena: 15000 RSD


Širina: 0
Težina: 3.20 gr
Cena: 16000 RSD


Širina: 0
Težina: 3.07 gr
Cena: 15350 RSD


Širina: 0
Težina: 2.58 gr
Cena: 12900 RSD


Širina: 0
Težina: 3.30 gr
Cena: 16500 RSD


Širina: 0
Težina: 2.68 gr
Cena: 13400 RSD


Širina: 0
Težina: 4 gr
Cena: 20000 RSD


Širina: 0
Težina: 5.45 gr
Cena: 27250 RSD


Širina: 0
Težina: 4.37 gr
Cena: 21850 RSD


Širina: 0
Težina: 4.31 gr
Cena: 21550 RSD


Širina: 0
Težina: 3.49 gr
Cena: 17450 RSD


Širina: 0
Težina: 3.49 gr
Cena: 17450 RSD


Širina: 0
Težina: 3.37 gr
Cena: 16850 RSD


Širina: 0
Težina: 2.99 gr
Cena: 14950 RSD


Širina: 0
Težina: 4.10 gr
Cena: 20500 RSD


Širina: 0
Težina: 5.13 gr
Cena: 25650 RSD


Širina: 0
Težina: 4.01 gr
Cena: 20050 RSD


Širina: 0
Težina: 5.17 gr
Cena: 25850 RSD


Širina: 0
Težina: 3.38 gr
Cena: 16900 RSD


Širina: 0
Težina: 4.31 gr
Cena: 21550 RSD


Širina: 0
Težina: 0 gr
Cena: 0 RSD


Širina: 0
Težina: 3.50 gr
Cena: 17500 RSD


Širina: 0
Težina: 2.8 gr
Cena: 14000 RSD